Sunday, 5 October 2014

یکی از ارزش های استرالیا

یکی از ارزش های جامعه استرالیا را می توانید در ویدیوی زیر ببینید
در این روز ها بحث داعش و هشدارهای امنیتی و بحث تروریزم در تمام مطبوعات استرالیا در جریان است قاعدتن استنباط باید این باشد که اکثر مردم بر علیه مسلمانان باشند و فکر کنند که آنها تروریست هستند اما این ویدیو که با یک دوربین مخفی گرفته شده است عکس العمل مردم را به سخنان نژاد پرستانه یک نفر -هنرپیشه-به یک کودکی که در نقش مسلم ظاهر شده و در ملا عام وی را می گوید مسلم است و شبیه تروریست ها نشان می دهد.
اکثریت مطلق َ...آن مردم از آن کودک حمایت می کنند می گویند این جا متعلق به همه هست از جمله آن کودک و وی حق دارد هر طور که دوست دارد لباس بپوشد همان طور که تو دوست داری با چه جراتی به خود حق می دهی به وی توهین کنی اگر از اینجا یعنی استرالیا و این کودک خوشت نمی آید برو هر جایی که دوست داری!
و پیام این فیلم آن است که اسلام هراسی در استرالیا جایی ندارد!
این یک ارزش بلند انسانی است جا دارد که دست و پای چنین انسان هایی را بوسید با چنین افکار انسانی شان این در حالی است که اگر در جوامع اسلامی خود یا یکی از کشورهای همسایه مسلمان مان اگر در بازار یک هو بندازیم که این آدم یک مسیحی است، یهودی است یا افغانی هست و تروریست است و میلغ مسیحیت است و ... آنگاه ببینید که جامعه غیرت مند ما چه ها که نمی کند!
این یکی از ارزش های این جامعه است که ما هنوز آن را درک نکرده ایم این جامعه و مردم آن به حدی از رشد انسانی، مدنی و تمدنی رسیده اند که زندگی در این جا آرزوی هر انسانی با هر نوع دین و مذهبی هست و چه زیباست که این مردم به این تنوع و رنگارنگی دینی، مذهبی و فرهنگی می بالد، افتخار می کند
جای دارد که چنین ارزش های انسانی این جامعه را به دیده قدر بنگریم و از آنها یاد بگیریم و بر رفتار های خود نیز بنگریم و قضاوت کنیم این مردم خیلی ها از ما پیش اند، عینک خود برتر بینی را را باید کناری نهیم!
 
منبع:Talk Islam

عید اموات

امشب را میگن شب عید اموات و رسم های خاص آن، خیلی از رسوم و سنت های ما نشان دهنده هوبت فرهنگی ماست اگر خواهان احیای هویت خود هستیم باید آنها را زنده نگهداریم

قوه قضائیه و رئیس جمهور

بر اساس قانون اساسی رییس جمهور رییس هر سه قوه از جمله قوه قضائیه است، فساد این دستگاه هم عیان هست، اینکه چرا این قوه به جای اطاعت از مقام مافوق اش با ان مقابله را شروع کرده معلوم نیست، شیطان میگه همه شون را باید عزل و محاکمه کرد به اتهام فساد و عدم اجرای دستور مافوق!
 

پیمان امنیتی

طرف تا آخر لج کرد به زعم خودش خواست غازی بماند و به برادران ناراضی اش خدمت کند اما رییس جمهور و رییس اجرایی جدید در اولین روز کاری امضا کردند و زدند توی دهن طرف و برادرانش
این عمل جسورانه را به فال نیک می گیریم
برو که به خیر دوره برادرها خلاص شد
سالی که نکوست از بهارش پیداست

امام یوتیوب و شیخ گوگل!

امام یوتیوب و شیخ گوگل!
رهبران شورای ملی امامان استرالیا گفته اند که ایدئولوژی افراطی گری دینی-مذهبی از رسانه های اجتماعی و دیگر منابع اینترنتی سرچشمه می گیرند نه مساجد و امامان محلی و اون عوامل از کنترل ما خارج است.
ما نمی خواهیم جوانان مان از امام یوتپوپ و شیخ گوگل دستور و نصیحت بگیرند.
 
منبع:NEWS